Alkali iyonize Suyun abdominal (karın ile ilgili) şikâyetlerde Klinik Değerlendirmesi: Yatıştırıcı ilaç kontrollü (çiftli karşılaştırma metodu) ; Alkali İyonize Su İşleme Cihazı
   Alkali iyonize Suyun abdominal (karın ile ilgili) şikâyetlerde Klinik Değerlendirmesi: Yatıştırıcı ilaç kontrollü (çiftli karşılaştırma metodu)

Hirokazu Tashiro, Tetsuji Hokudo, Hiromi Ono, Yoshihide Fujiyama, Tadao Baba (National Ohkura Hospital, Gastroenterology; Bölümü Klinik Araştırma Enstitüsü, Shiga Tıbbî Bilimler Üniversitesi, Dahiliye Tıbbı İkinci Bölümü 

Özet

Abdominal (karın ile ilgili) şikayetlerde Alkali iyonize suyun etkisinin normal su ile karşılaştırmalı olarak Klinik test sonuçları.  Toplam iyileşme oranı Alkalik İyonize su grubunda, yatıştırıcı ilaç grubundan daha yüksekti ve önceki, özellikle hafif semptom durumlarında, diğerinden önemli ölçüde daha etkili olduğunu gösterdi.
Her bir kronik diyare (ishal), kabızlık ve abdominal (karın bölgesine ait) şikayetler vakasında iyileşme oranının incelenmesi, kronik diyare (ishal) ve abdominal şikayetlerde Alkali İyonize  su grubunun yatıştırıcı ilaç grubundan daha etkili olduğunu ortaya çıkardı.

Bu test,  yatıştırıcı ilaç grubu arasından bir kronik diyare (ishal) vakasında, şiddetlenme (kötüleşme) nedeni ile durdurulmuştur, oysa ki,  Alkalik İyonlaştırılmış su grubu, tüm vakalarda ciddi yan etkileri veya anormal test verileri olmaksızın testi durdurmadı.

Alkali iyonize suyun,  kronik diyare (ishal), abdominal şikayetlere karşı ve toplam iyileşme oranında (abdominal şikayetlerin hafiflemesinde) temiz sudan daha etkili ve temiz sudan daha güvenli olduğu teyit edilmiştir.

 
 

Giriş (Tanıtım)
Alkali iyonize su elektrolizörlerinin antasit etkisi ve hiperkilya, sindirim güçlüğü, anormal gastrointestinal (mide ve bağırsaklarla ilgili) fermentasyon ve kronik diyare (ishal) dahil olmak üzere; gastrointestinal (mide ve bağırsaklarla ilgili) düzensizliklere karşı etkisinin 1966 yılında Eczacılık İşleri Yasası ile onaylanmasından bu yana, bunlar hastalar arasında yaygın bir ölçüde kullanılmaktadır.

Bununla birlikte, bunların geçerliliğinin tıbbî ve bilimsel değerlendirmesi saptanmamıştır. Araştırmamızda, alkalik iyonlaştırılmış suyun, çeşitli tesislerdeki birçok semptomlarda gastrointestinal (mide ve bağırsaklarla ilgili) düzensizliklerde (bozukluklarda) klinik etkisini inceledik. Özellikle, temiz suyu bir kontrol grubu olarak kullanarak, karşılaştırmalı testler ile Alkali İyonize suyun güvenlik ve kullanılabilirliğini (yararını) inceledik.

 
SONUÇ:
Alkali İyonize su ve temiz suyun karşılaştırmalı klinik testleri sonucunda, Alkalik İyonize Su, kronik diyare (ishal), abdominal şikayetler (hazımsızlık) karşısında ve toplam iyileşme oranında (abdominal şikayetlerden kurtulmada) temiz sudan daha etkili olduğunu kanıtlamıştır. Aynı zamanda, Alkalik İyonize suyun güvenliliği de teyit edilmiştir ki bu da, onun kullanışlılığını klinik olarak doğrulamaktadır.
 
 
         DİĞER BAŞLIKLAR

Kan dolaşımı ve kanın kompozisyonu ALKALİ-SU yun Etkisi

Büyük farelerde süt verimi, döl ve doğum öncesi vücut ağırlığına, alkali iyonize suyun etkileri.

iyonize Alkali suyun gebelik ve süt verme dönemindeki farelerde üremeye etkisi.

Sıra dışı suların fındık faresi bağışıklık sistemine etkisi

İnsan bağırsak sisteminde elektrolize indirgeyici su ile (Alkali İyonize Su) oksijensiz mikroflora büyümesinin uyarımı.

Alkali İyonize Su, aktif oksijen türlerini temizlemekte ve DNA’yı oksidatif zarardan korumaktadır.

Elektroliz ile üretilmiş indirgenmiş (Alkali İyonize Su) suyun süperoksit anyon radikallerine karşı güçlü antioksidan (oksit giderici) etkileri mekanizması.

Alkali İyonize suyun, alloksan-tesirli (endüklenmiş) pankreas ilintili beta hücresi zararı (hasarı) karşısındaki koruyucu mekanizması: Reaktif oksijen türleri (Serbest Radikaller) karşısında temizleyici etkisi.

Alkali iyonize suyun fizyolojik etkileri: bağırsak fermen-tasyonu ile üretilmiş metabolitler üzerindeki etkileri

Alkali iyonize Suyun abdominal (karın ile ilgili) şikâyetlerde Klinik Değerlendirmesi: Yatıştırıcı ilaç kontrollü (çiftli karşılaştırma metodu)

Elektrolitik Su (Alkali İyonize Su) içiminin, Bağışıklık Hastalığına Dayanıksız (eğilimli) Farelerin Yaşam Süresine etkisi

Hastalıkların Engellenmesi için Alkali İyonize su kullanımı

Alkali İyonize Su kullanımında elde olunan Klinik Gelişmeler

  Toplam Analiz Raporu :13